Bolesny czerwiec 1945 roku

Poznański Czerwiec, to nie jedyne bolesne wspomnienie dla Polaków. Czerwiec przyniósł jeszcze jedną smutną rocznicę – zniszczenia nadziei Polaków na normalny, wolny kraj. Na mocy porozumień jałtańskich Amerykanie i Brytyjczycy zgodzili się na zakwalifikowanie Polski do strefy wpływów radzieckich, gwarantując tym samym możliwość utworzenia rządu opartego na proradzieckich komunistach. Powstał on na początku 1945 roku i funkcjonował jako Rząd Tymczasowy.

Początkowo USA i Wielka Brytania dość niechętnie odnosiły się do pomysłu tworzenia nowego ośrodka rządowego, jednakże po konferencji jałtańskiej rozpoczęto prace nad kompromisem łączącym interesy obu stron. I przyszedł właśnie ten bolesny dla Polaków czerwiec 1945 roku.

Continue reading „Bolesny czerwiec 1945 roku”

Please follow and like us:

90 lat od Kongresu Obrony Praw i Wolności Ludu

Dziś mija 90 lat od bezprecedensowego wydarzenia, które może być przykładem jak jednoczyć się ponad podziałami. 29 czerwca 1930 roku, w Krakowie, na wniosek Centrolewu (czyli Polską Partię Socjalistyczną, PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie”, Stronnictwo Chłopskie, Narodową Partię RobotnicząPolskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji) zorganizowano Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu. Wydarzenie to miało zapoczątkować masowe wystąpienia antysanacyjne pod hasłem likwidacji dyktatury i walki z kryzysem gospodarczym.

W sanacyjnej Polsce siły ludowe i lewicowe potrafiły porozumieć się i wspólnie przeciwstawić się rządzącym. 20 czerwca 1930 roku doszło do wspólnego posiedzenia parlamentarzystów Centrolewu, podczas którego wybrano Tymczasowy Komitet Wykonawczy Centrolewu oraz uchwalono rezolucję, zawierającą program opozycji. W skład komitetu weszli: Mieczysław Niedziałkowski (PPS), Stanisław Wrona (Stronnictwo Chłopskie), Michał Róg (PSL  „Wyzwolenie”),  Władysław  Kiernik (PSL „Piast”), Wacław Bitner (Chrześcijańska Demokracja) i Adam Chądzyński (Narodowa Partia Robotnicza).

Powyższą deklarację najpierw uchwalili delegaci Centrolewu zgromadzeni w Starym Teatrze. Następnie z ogromnym entuzjazmem przyjął ją tłum uczestników kilkudziesięciotysięcznego wiecu politycznego na Rynku Kleparskim. W deklaracji ów możemy przeczytać: Continue reading „90 lat od Kongresu Obrony Praw i Wolności Ludu”

Please follow and like us:

Cezary Miżejewski w Komitecie Honorowym PPS Niepodległość

PPS Niepodległość spotkała dziś wielka nobilitacja. Chcielibyśmy ogłosić i jednocześnie serdecznie powiać tow. Cezarego Miżejewskiego w Komitecie Honorowym PPS Niepodległość.

Niezmiernie się cieszymy, iż osoba budząca ogromny szacunek za swą bezkompromisową ideowość jest z nami.

Wszyscy dobrze znamy życiorys tow. Miżejewskiego. Dla porządku jednak przytoczmy choć część jego dorobku.

Cezary Miżejewski urodził się w 1964 r. W latach 80. związany z opozycją demokratyczną, m.in. członek Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności”, redaktor i drukarz prasy podziemnej, w tym „Robotnika”.

W 1987 r. brał udział w reaktywacji Polskiej Partii Socjalistycznej, w okresie 1988-1990 wchodził w skład rady naczelnej PPS-Rewolucja Demokratyczna, po kongresie zjednoczeniowym (1990) wszedł w skład Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, któremu przewodniczył w latach 1996-2001.

Na początku lat 90. pracownik Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” i ekspert Komisji Krajowej związku ds. bezrobocia, w latach 1993-1997 poseł PPS wybrany z listy SLD, w okresie 1997-2000 kierował biurem zespołu posłów i senatorów OPZZ. Współzałożyciel i w latach 1999-2001 przewodniczący związku zawodowego Konfederacja Pracy, zrzeszającego m.in. pracowników supermarketów.

Continue reading „Cezary Miżejewski w Komitecie Honorowym PPS Niepodległość”

Please follow and like us:

Sztafeta Pokoleń PPS. Rozmowa z Tomaszem Truskawą.

Chcemy Wam przedstawić (choć pewnie wielu z spośród Was nie trzeba przedstawiać) Tomasza Truskawę, honorowego przewodniczącego PPS Niepodległość. Z Tomkiem przeprowadzimy luźną rozmowę o historii PPS i jego czynnym udziale w opozycji antykomunistycznej w tym również w ramach prac nad odbudową PPS w okresie PRL i w pierwszych latach III RP. Rozmowie naszej chcemy nadać swoistą formę tzw. Sztafety Pokoleń PPS. Sztafety, której i my jesteśmy uczestnikami.

Witaj Tomku. Czy na początek możesz opowiedzieć nam o tym skąd pochodzisz, o swych korzeniach rodzinnych? Interesuje nas także w jakich okolicznościach rozpoczęła się Twoja działalności polityczno-opozycyjna?

Tomasz Truskawa: Urodziłem się w Bydgoszczy w 1965 roku i mieszkałem w tym mieście do 1983 roku, kiedy wyjechałem do Warszawy na studia politologiczne. Rodzina typowa dla okresu PRL, ludzie normalnie pracujący (chociaż akurat Ojciec pracował w Wydziale Łączności tutejszej Komendy Wojewódzkiej MO – później WUSW). Żadnej zorganizowanej działalności opozycyjnej wobec PRL nie prowadzili, jednak zarówno trudności życia codziennego (zwłaszcza w drugiej połowie lat siedemdziesiątych) znajdowały odbicie w codziennych rozmowach. Kiedy sięgam pamięcią, to wydaje mi się że takie pierwsze poważniejsze fakty dotyczące otaczającego nas ówcześnie fałszu związane są z rozmowami ze znajomymi mojej Babci, od których m.in. pochodziła pierwsza wiedza o Katyniu. Continue reading „Sztafeta Pokoleń PPS. Rozmowa z Tomaszem Truskawą.”

Please follow and like us:

PPS Niepodległość w sprawie wyborów prezydenckich.

Wybory prezydenckie 2020 zbliżają się ogromnymi krokami. Jako PPS Niepodległość postanowiliśmy dać jednoznaczny wyraz tego, że żywo interesuje nas kto zamieszka w Pałacu Prezydenckim. Nie wierzyliśmy w to, że wybory odbędą się 10 maja. Dlatego w kwestii kandydatów wypowiadamy się dopiero teraz.

Niestety nie dostrzegamy wśród kandydatów na najwyższy urząd w państwie socjalistów. Gdybyśmy takiego dostrzegli z pewnością udzielilibyśmy mu poparcia. Żałujemy, że wśród zarejestrowanych kandydatów żaden nie podziela naszej wizji Polski, kraju otwartego, tolerancyjnego, z prawdziwie społeczną gospodarką. W związku z brakiem kandydata, nie udzielamy jednoznacznego poparcia nikomu. Continue reading „PPS Niepodległość w sprawie wyborów prezydenckich.”

Please follow and like us: