Cezary Miżejewski w Komitecie Honorowym PPS Niepodległość

PPS Niepodległość spotkała dziś wielka nobilitacja. Chcielibyśmy ogłosić i jednocześnie serdecznie powiać tow. Cezarego Miżejewskiego w Komitecie Honorowym PPS Niepodległość.

Niezmiernie się cieszymy, iż osoba budząca ogromny szacunek za swą bezkompromisową ideowość jest z nami.

Wszyscy dobrze znamy życiorys tow. Miżejewskiego. Dla porządku jednak przytoczmy choć część jego dorobku.

Cezary Miżejewski urodził się w 1964 r. W latach 80. związany z opozycją demokratyczną, m.in. członek Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności”, redaktor i drukarz prasy podziemnej, w tym „Robotnika”.

W 1987 r. brał udział w reaktywacji Polskiej Partii Socjalistycznej, w okresie 1988-1990 wchodził w skład rady naczelnej PPS-Rewolucja Demokratyczna, po kongresie zjednoczeniowym (1990) wszedł w skład Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, któremu przewodniczył w latach 1996-2001.

Na początku lat 90. pracownik Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” i ekspert Komisji Krajowej związku ds. bezrobocia, w latach 1993-1997 poseł PPS wybrany z listy SLD, w okresie 1997-2000 kierował biurem zespołu posłów i senatorów OPZZ. Współzałożyciel i w latach 1999-2001 przewodniczący związku zawodowego Konfederacja Pracy, zrzeszającego m.in. pracowników supermarketów.

Continue reading „Cezary Miżejewski w Komitecie Honorowym PPS Niepodległość”

Please follow and like us: