Bolesny czerwiec 1945 roku

Poznański Czerwiec, to nie jedyne bolesne wspomnienie dla Polaków. Czerwiec przyniósł jeszcze jedną smutną rocznicę – zniszczenia nadziei Polaków na normalny, wolny kraj. Na mocy porozumień jałtańskich Amerykanie i Brytyjczycy zgodzili się na zakwalifikowanie Polski do strefy wpływów radzieckich, gwarantując tym samym możliwość utworzenia rządu opartego na proradzieckich komunistach. Powstał on na początku 1945 roku i funkcjonował jako Rząd Tymczasowy.

Początkowo USA i Wielka Brytania dość niechętnie odnosiły się do pomysłu tworzenia nowego ośrodka rządowego, jednakże po konferencji jałtańskiej rozpoczęto prace nad kompromisem łączącym interesy obu stron. I przyszedł właśnie ten bolesny dla Polaków czerwiec 1945 roku.

21 czerwca 1945 roku, w wyniku prac trójstronnej komisji z Mołotowem, Harrimanem i Kerrem w składzie, osiągnięto porozumienie w kwestii uznania polskiego Tymczasowego Rządu.

28 czerwca 1945 roku Rząd Tymczasowy dokonał samorozwiązania, a na mocy dekretu Prezydenta KRN powołany został TRJN.

29 czerwca uznanie dla nowego gabinetu zadeklarowała Francja, a następnie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

5 lipca prezydent Truman poinformował Edwarda Osóbkę-Morawskiego (lubelskie PPS) o uznaniu gabinetu, nawiązując tym samym stosunki dyplomatyczne z nowym rządem utworzonym z namaszczenia komunistów.

Jednocześnie poinformował o tym premiera Rządu RP na Emigracji Tomasza Arciszewskiego (Polska Partia Socjalistyczna).

Na zdjęciu (kliknij aby powiększyć): Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, członkowie gabinetu Tomasza Arciszewskiego. Fragment komunikatu wydanego w związku z powstaniem w Moskwie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.

Please follow and like us:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *