Cezary Miżejewski w Komitecie Honorowym PPS Niepodległość

PPS Niepodległość spotkała dziś wielka nobilitacja. Chcielibyśmy ogłosić i jednocześnie serdecznie powiać tow. Cezarego Miżejewskiego w Komitecie Honorowym PPS Niepodległość.

Niezmiernie się cieszymy, iż osoba budząca ogromny szacunek za swą bezkompromisową ideowość jest z nami.

Wszyscy dobrze znamy życiorys tow. Miżejewskiego. Dla porządku jednak przytoczmy choć część jego dorobku.

Cezary Miżejewski urodził się w 1964 r. W latach 80. związany z opozycją demokratyczną, m.in. członek Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności”, redaktor i drukarz prasy podziemnej, w tym „Robotnika”.

W 1987 r. brał udział w reaktywacji Polskiej Partii Socjalistycznej, w okresie 1988-1990 wchodził w skład rady naczelnej PPS-Rewolucja Demokratyczna, po kongresie zjednoczeniowym (1990) wszedł w skład Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, któremu przewodniczył w latach 1996-2001.

Na początku lat 90. pracownik Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” i ekspert Komisji Krajowej związku ds. bezrobocia, w latach 1993-1997 poseł PPS wybrany z listy SLD, w okresie 1997-2000 kierował biurem zespołu posłów i senatorów OPZZ. Współzałożyciel i w latach 1999-2001 przewodniczący związku zawodowego Konfederacja Pracy, zrzeszającego m.in. pracowników supermarketów.

Continue reading „Cezary Miżejewski w Komitecie Honorowym PPS Niepodległość”

Please follow and like us:

Sztafeta Pokoleń PPS. Rozmowa z Tomaszem Truskawą.

Chcemy Wam przedstawić (choć pewnie wielu z spośród Was nie trzeba przedstawiać) Tomasza Truskawę, honorowego przewodniczącego PPS Niepodległość. Z Tomkiem przeprowadzimy luźną rozmowę o historii PPS i jego czynnym udziale w opozycji antykomunistycznej w tym również w ramach prac nad odbudową PPS w okresie PRL i w pierwszych latach III RP. Rozmowie naszej chcemy nadać swoistą formę tzw. Sztafety Pokoleń PPS. Sztafety, której i my jesteśmy uczestnikami.

Witaj Tomku. Czy na początek możesz opowiedzieć nam o tym skąd pochodzisz, o swych korzeniach rodzinnych? Interesuje nas także w jakich okolicznościach rozpoczęła się Twoja działalności polityczno-opozycyjna?

Tomasz Truskawa: Urodziłem się w Bydgoszczy w 1965 roku i mieszkałem w tym mieście do 1983 roku, kiedy wyjechałem do Warszawy na studia politologiczne. Rodzina typowa dla okresu PRL, ludzie normalnie pracujący (chociaż akurat Ojciec pracował w Wydziale Łączności tutejszej Komendy Wojewódzkiej MO – później WUSW). Żadnej zorganizowanej działalności opozycyjnej wobec PRL nie prowadzili, jednak zarówno trudności życia codziennego (zwłaszcza w drugiej połowie lat siedemdziesiątych) znajdowały odbicie w codziennych rozmowach. Kiedy sięgam pamięcią, to wydaje mi się że takie pierwsze poważniejsze fakty dotyczące otaczającego nas ówcześnie fałszu związane są z rozmowami ze znajomymi mojej Babci, od których m.in. pochodziła pierwsza wiedza o Katyniu. Continue reading „Sztafeta Pokoleń PPS. Rozmowa z Tomaszem Truskawą.”

Please follow and like us:

Pożegnanie Lidii Ciołoszowej

Żegnam Towarzyszkę Lidię Ciołkoszową w imieniu Centralnego Komitetu Zagranicznego Polskiej Partii Socjalistycznej, jako jedną z czołowych przywódców politycznej emigracji niepodległościowej – żegnał tymi słowami zmarłą Jacek Kowalski, przewodniczący CKZ PPS.

Tow. Lidia była przywódcą jednego z głównych, autentycznych nurtów politycznej sceny polskiej. Nurtu socjalizmu demokratycznego, wyrażanego przez Polską Partie Socjalistyczna. Partie, która od powstania swego wypisała na swoich sztandarach hasła niepodległości Polski, demokracji i sprawiedliwości społecznej, która te hasła wprowadzała w czyn na przestrzeni ponad stulecia, prowadząc do walki zbrojnej o niepodległość robotników polskich. Od Organizacji Bojowej PPS i poprzez Legiony do Powstania Warszawskiego i PPS WRN. Swoja drogę polityczna rozpoczęła Towarzyszka Lidia już we wczesnej młodości po wstąpieniu w roku 1920 w szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej. Podczas najazdu bolszewickiego na Polskę pracowała jako wolontariuszka w biurze wojskowym. Continue reading „Pożegnanie Lidii Ciołoszowej”

Please follow and like us:

26 kwietnia 1963 roku urodził się Grzegorz Ilka – „marzył o odrodzeniu PPS”.

Ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie. W latach 1981–1986 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed 1989 r. związany z lewicową opozycją antykomunistyczną. W latach 1983-89 prowadził aktywną działalność opozycyjną, był członkiem i działaczem Grupy Politycznej Robotnik, kolporterem podziemnego pisma „Czas Przyszły”, kolporterem, drukarzem i organizatorem poligrafii czasopism „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Robotnik Pomorza Zachodniego”.

W 1986 r. był współzałożycielem konspiracyjnego Wydawnictwa im. Olafa Palme. W 1987 r. był jednym z założycieli Polskiej Partii Socjalistycznej, do 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, w latach 1989-1990 był przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Krajowego odpowiedzialnym za organizację struktur terenowych. Brał udział w pikietach, demonstracjach i akcjach ulotkowych organizowanych przez tę partię.

Continue reading „26 kwietnia 1963 roku urodził się Grzegorz Ilka – „marzył o odrodzeniu PPS”.”

Please follow and like us:

Henryk Sławik – socjalista, który uratował ok. 30 tyś. osób

Dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Z tej okazji, PPS Niepodległość pragnie przybliżyć, postać wyjątkowego socjalisty, członka Polskiej Partii Socjalistycznej, który w swym życiu uratował ok. 30 tysięcy istnień ludzkich. O takich bohaterach winno się nakręcać filmy. Dziś niestety telewizja „z misją” woli przeznaczać fundusze na produkcję filmu o Zenku. Sławikowi musi wystarczyć jedynie film dokumentalny „Oto człowiek – rzecz o Henryku Sławiku i Józsefie Antallu”, który w lutym tego roku miał swoją premierę.

Henryk Sławik przyszedł na świat 16 lipca 1894 r., w Szerokiej na Górnym Śląsku (obecnie dzielnica Jastrzębia Zdroju). Jego życie od samego początku naznaczone było poświęceniem dla dobra Polski. Do 18 roku życia przebywał w rodzinnej miejscowości w domu rodziców Jana i Weroniki Sławików. Podczas I wojny światowej wcielony do armii pruskiej walczył na froncie wschodnim, skąd dostał się do rosyjskiej niewoli.

Continue reading „Henryk Sławik – socjalista, który uratował ok. 30 tyś. osób”

Please follow and like us: