O nas

PPS Niepodległość jest stowarzyszeniem zrzeszających socjalistów, dla których bliskie są ideały sprawiedliwości, równości, demokracji i niepodległości Polski. Opowiadamy się przeciwko wszelkim odłamom i ruchom, które w swej przeszłości lub teraźniejszości występowały lub występują przeciwko któremukolwiek z tych ideałów. W naszych umysłach i sercach wyryte jest umiłowanie niepodległości i niezależności Polski zapisane przez założycieli PPS w Paryżu w 1892 roku. Polska Partia Socjalistyczna, jako organizacja polityczna polskiej klasy robotniczej, walczącej o swe wyzwolenie z jarzma kapitalizmu, dąży przede wszystkim do obalenia dzisiejszej niewoli politycznej i zdobycia władzy dla proletariatu. W dążeniu tym celem jej jest niepodległa rzeczpospolita demokratyczna.

Przyjęty wówczas program jednoznacznie określał i definiował polski ruch socjalistyczny. Temu zapisowi chcemy pozostać wierni. więcej

 

 

Ludzie PPS Niepodległość

 

 


KOMITET HONOROWY

Tomasz Truskawa – Honorowy Przewodniczący

Cezary Miżejewski

 


Zarząd Stowarzyszenia

Robert Plebaniak – Przewodniczący

Dariusz Bondar – Sekretarz

 


KOORDYNATORZY AKCJI

Jakub Skrzypowiak – Koordynator „Czerwonego Goździka”

Robert Plebaniak – Koordynator „Z dziejów walk o Niepodległą”