PPS Niepodległość w sprawie wyborów prezydenckich.

Wybory prezydenckie 2020 zbliżają się ogromnymi krokami. Jako PPS Niepodległość postanowiliśmy dać jednoznaczny wyraz tego, że żywo interesuje nas kto zamieszka w Pałacu Prezydenckim. Nie wierzyliśmy w to, że wybory odbędą się 10 maja. Dlatego w kwestii kandydatów wypowiadamy się dopiero teraz.

Niestety nie dostrzegamy wśród kandydatów na najwyższy urząd w państwie socjalistów. Gdybyśmy takiego dostrzegli z pewnością udzielilibyśmy mu poparcia. Żałujemy, że wśród zarejestrowanych kandydatów żaden nie podziela naszej wizji Polski, kraju otwartego, tolerancyjnego, z prawdziwie społeczną gospodarką. W związku z brakiem kandydata, nie udzielamy jednoznacznego poparcia nikomu. Continue reading „PPS Niepodległość w sprawie wyborów prezydenckich.”

Pożegnanie Lidii Ciołoszowej

Żegnam Towarzyszkę Lidię Ciołkoszową w imieniu Centralnego Komitetu Zagranicznego Polskiej Partii Socjalistycznej, jako jedną z czołowych przywódców politycznej emigracji niepodległościowej – żegnał tymi słowami zmarłą Jacek Kowalski, przewodniczący CKZ PPS.

Tow. Lidia była przywódcą jednego z głównych, autentycznych nurtów politycznej sceny polskiej. Nurtu socjalizmu demokratycznego, wyrażanego przez Polską Partie Socjalistyczna. Partie, która od powstania swego wypisała na swoich sztandarach hasła niepodległości Polski, demokracji i sprawiedliwości społecznej, która te hasła wprowadzała w czyn na przestrzeni ponad stulecia, prowadząc do walki zbrojnej o niepodległość robotników polskich. Od Organizacji Bojowej PPS i poprzez Legiony do Powstania Warszawskiego i PPS WRN. Swoja drogę polityczna rozpoczęła Towarzyszka Lidia już we wczesnej młodości po wstąpieniu w roku 1920 w szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej. Podczas najazdu bolszewickiego na Polskę pracowała jako wolontariuszka w biurze wojskowym. Continue reading „Pożegnanie Lidii Ciołoszowej”

Czerwony Goździk – internetowa nekropolia pamięci.

„Głowa bez pamięci to twierdza bez garnizonu”. Tymi słowami Cesarza Napoleona Bonaparte, pragniemy wprowadzić w temat podjętej przez nas inicjatywy. Słowa te najlepiej bowiem ją charakteryzują. Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy akcje mającą na celu przywracanie pamięci o wybitych, aczkolwiek nieco zapomnianych bohaterach i bohaterkach polskiego ruchu socjalistycznego. Przez kilka miesięcy udało się stworzyć stronę internetową, a także grupę i stronę na jednym z portalu społecznościowych. Projekt nosi nazwę „Czerwony Goździk”.

Continue reading „Czerwony Goździk – internetowa nekropolia pamięci.”

Za nami 1 Maja 2020

Wczoraj 1 Maja nie odbywały się w Polsce pochody. Zakaz zgromadzeń i inne epidemiczne obostrzenia uniemożliwiły Lewicy tradycyjne świętowanie. Nie zgasiły jednak zapału działaczy lewicowych w całej Polsce, którzy tłumnie odwiedzali miejsca ważne dla lewicy w Polsce. Przybywaliśmy pod pomniki, na mogiły i inne ważne miejsca, aby tam oddać hołd działaczom socjalistycznym i robotniczym, którzy byli tu przed nami. Którzy przed nami walczyli o prawa pracownicze, 8-godzinny dzień pracy, prawo do urlopów, równouprawnienie, czy zwyczajnie o godność ludzi pracy oraz wolność i niepodległość. Postulaty pracownicze zawsze w tradycji polskich socjalistów łączyły się z postulatem pełnej niepodległości i wolności Polski. Tak było na Zjeździe Paryskim, gdy powstawała PPS, tak było w czasach międzywojennych, a nawet powojennych. Dążenie do pełnej niepodległości i godności pracowniczej przyświecała zarówno emigracyjnemu PPS, jak i temu, który narodził się w 1987 roku jeszcze w warunkach opozycyjnych.

Continue reading „Za nami 1 Maja 2020”

26 kwietnia 1963 roku urodził się Grzegorz Ilka – „marzył o odrodzeniu PPS”.

Ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie. W latach 1981–1986 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed 1989 r. związany z lewicową opozycją antykomunistyczną. W latach 1983-89 prowadził aktywną działalność opozycyjną, był członkiem i działaczem Grupy Politycznej Robotnik, kolporterem podziemnego pisma „Czas Przyszły”, kolporterem, drukarzem i organizatorem poligrafii czasopism „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Robotnik Pomorza Zachodniego”.

W 1986 r. był współzałożycielem konspiracyjnego Wydawnictwa im. Olafa Palme. W 1987 r. był jednym z założycieli Polskiej Partii Socjalistycznej, do 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, w latach 1989-1990 był przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Krajowego odpowiedzialnym za organizację struktur terenowych. Brał udział w pikietach, demonstracjach i akcjach ulotkowych organizowanych przez tę partię.

Continue reading „26 kwietnia 1963 roku urodził się Grzegorz Ilka – „marzył o odrodzeniu PPS”.”