Za nami 1 Maja 2020

Wczoraj 1 Maja nie odbywały się w Polsce pochody. Zakaz zgromadzeń i inne epidemiczne obostrzenia uniemożliwiły Lewicy tradycyjne świętowanie. Nie zgasiły jednak zapału działaczy lewicowych w całej Polsce, którzy tłumnie odwiedzali miejsca ważne dla lewicy w Polsce. Przybywaliśmy pod pomniki, na mogiły i inne ważne miejsca, aby tam oddać hołd działaczom socjalistycznym i robotniczym, którzy byli tu przed nami. Którzy przed nami walczyli o prawa pracownicze, 8-godzinny dzień pracy, prawo do urlopów, równouprawnienie, czy zwyczajnie o godność ludzi pracy oraz wolność i niepodległość. Postulaty pracownicze zawsze w tradycji polskich socjalistów łączyły się z postulatem pełnej niepodległości i wolności Polski. Tak było na Zjeździe Paryskim, gdy powstawała PPS, tak było w czasach międzywojennych, a nawet powojennych. Dążenie do pełnej niepodległości i godności pracowniczej przyświecała zarówno emigracyjnemu PPS, jak i temu, który narodził się w 1987 roku jeszcze w warunkach opozycyjnych.

Continue reading „Za nami 1 Maja 2020”

Please follow and like us: