26 kwietnia 1963 roku urodził się Grzegorz Ilka – „marzył o odrodzeniu PPS”.

Ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie. W latach 1981–1986 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed 1989 r. związany z lewicową opozycją antykomunistyczną. W latach 1983-89 prowadził aktywną działalność opozycyjną, był członkiem i działaczem Grupy Politycznej Robotnik, kolporterem podziemnego pisma „Czas Przyszły”, kolporterem, drukarzem i organizatorem poligrafii czasopism „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Robotnik Pomorza Zachodniego”.

W 1986 r. był współzałożycielem konspiracyjnego Wydawnictwa im. Olafa Palme. W 1987 r. był jednym z założycieli Polskiej Partii Socjalistycznej, do 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, w latach 1989-1990 był przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Krajowego odpowiedzialnym za organizację struktur terenowych. Brał udział w pikietach, demonstracjach i akcjach ulotkowych organizowanych przez tę partię.

Continue reading „26 kwietnia 1963 roku urodził się Grzegorz Ilka – „marzył o odrodzeniu PPS”.”

Please follow and like us: