Ulice wielkich zapomnianych

Mamy w Kielcach ulicę Hauke-Bosaka – jedną z tych wielu wylotowych, tranzytowych ulic, które nie wyróżniają się niczym a ich patron pozostaje anonimowy nawet dla Kielczan zameldowanych pod tym adresem. A właśnie przypada rocznica urodzin Józefa Hauke-Bosaka (19.03.1834).

W dwóch tylko spośród wielu fascynujących życiorysów domu Hauke – Józefa Ludwika właśnie oraz jego stryja Maurycego – odnajdziemy cały nieoczywisty obraz dziejów Polski pod zaborami. Ale przede wszystkim po raz kolejny staniemy w obliczu pytania o definicję polskości i Polaka jako obywatela, człowieka, patrioty, odchodząc od wąskiej, konserwatywnej koncepcji narodu na rzecz wspólnoty i społeczeństwa wspólnych wartości – wolnych od chadeckiej i endeckiej mitologii etnicznej tradycji i unifikacyjnej roli wyznania.

Continue reading „Ulice wielkich zapomnianych”

Please follow and like us: