W Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Rasizm jest jednym z najgłębszych i najbardziej irracjonalnych uprzedzeń. Zasadzając się na iluzorycznym różnicowaniu, opartym o biologiczne cechy pozostające poza sferą suwerennego wyboru człowieka, dopisuje do tego różnicowania wartościowanie z pokaźnym bagażem mitów i kłamstw. Mimo wszystkich bolesnych doświadczeń wciąż nie potrafimy – jako ludzka zbiorowość reprezentowana w przestrzeni publicznego dyskursu przez stowarzyszenia, partie, media, instytucjonalne i nieformalne struktury, których w dzisiejszym świecie wciąż przybywa – jednoznacznie piętnować postaw rasistowskich i eliminować ich ze swojego otoczenia. Continue reading „W Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową”

Please follow and like us: