Rząd PiS czyści rezerwy finansowe państwa

Obok wyborów i Covid-19 jednym z najgorętszych tematów polskiej polityki jest obecnie Tarcza Antykryzysowa. Mamy już drugie podejście rząd do kwestii ochrony gospodarki i prywatnego biznesu przed skutkami kryzysu.

Warto przy tym dostrzec coś, czego nie dowiecie się z mediów rządowych. PPS Niepodległość pragnie zwrócić waszą uwagę na FGŚW.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma na koncie 750 milionów PLN. Ktoś spyta i cóż z tego? Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie drobne szczegóły. Jeszcze w 2015 roku, na koncie FGŚP było 5 miliardów PLN. Dwa lata temu było tam jeszcze ponad 4 mld zł, ale te pieniądze poszły na zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

Continue reading „Rząd PiS czyści rezerwy finansowe państwa”

Please follow and like us:

Stanowisko PPS Niepodległość w sprawie tarczy antykryzysowej

W nocy z piątku na sobotę Sejm ostatecznie przyjął pakiet rozwiązań nazwanych tarczą antykryzysową. Ten wspólny mianownik – tarcza antykryzysowa – scala szereg przyjętych przez Sejm ustawy. Złożyły się na nią ustawa:

– o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

– rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

– o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju; rozszerzająca kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa wspierająca firmy w związku z epidemią koronawirusa.

Continue reading „Stanowisko PPS Niepodległość w sprawie tarczy antykryzysowej”

Please follow and like us: