Jedność Robotnicza

Kanonem polityki PPS była zawsze jedność robotnicza. Skupienie wszystkich świadomych robotników w szeregach Klasowych Związków Zawodowych i Polskiej Partii Socjalistycznej było zawsze naczelnym naszym zadaniem. Cel ten w dużej mierze został osiągnięty przed wojną. Niestety obecnie cofnęliśmy się na tej drodze. Klasa robotnicza jest rozbita, okupacja zaś sowiecka, wspierając elementy ugodowe i służalcze, stosuje represje i terror wobec wszelkiego niezależnego od ZSRR ruchu i w rezultacie wytworzyła obok sztucznie rozdętej partii komunistycznej (PPR) posłuszną sobie partię o nazwie socjalistycznej, przywłaszczającą formą PPS. Powołane do życia związki zawodowe, pozbawione samodzielności i przemienione w organ administracji również stały się narzędziem nie zjednoczenia, ale rozbicia robotników. Continue reading „Jedność Robotnicza”

Please follow and like us:

Pamięci bohatera PPS

17 marca 1968 zmarł Tadeusz Szturm de Sztrem. To jeden z tych posągowych patriotów, którym wszyscy – jako naród i społeczność – bez cienia przesady zawdzięczamy tożsamość i niepodległość. Jeden z tych ojców i patronów polskiego socjalizmu, dzięki którym przynależność do socjalistycznej tradycji jest powodem do dumy ale i swoistym zobowiązaniem. Życiorys, wobec którego pojęcia „wybitny” czy „wielki” brzmią jak banał i w przeciwieństwie do wielu sztucznie kreowanych „bohaterów” obecnej władzy – prawdziwie niezłomna postać. Continue reading „Pamięci bohatera PPS”

Please follow and like us: