Nauczyciele w Sejmie ponownie walczą o swoją przyszłość

W środę 15 kwietnia br. odbyło się w Sejmie już po raz drugi, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy przygotowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, dotyczącego finansowania wynagrodzeń nauczycieli.

Projekt trafia pod obrady Sejmu już po raz drugi. Za pierwszym razem, po pierwszym czytaniu we wrześniu 2016 r., decyzją wszystkich klubów parlamentarnych inicjatywa ZNP została skierowana do dalszych prac w komisjach. Niestety, wzorem wielu innych inicjatyw pod którymi zebrano odpowiednią liczbę podpisów, również i ta utknęła w sejmowych szufladach. Teraz, ponieważ proces legislacyjny w poprzedniej kadencji nie został zakończony, wraca do Sejmu. Projekt prezentowany dziś przez szefa ZNP przewiduje, że środki na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w szkołach mają pochodzić nie z subwencji oświatowej, ale z dotacji celowej budżetu państwa.

Jako PPS Niepodległość odnosimy się z pełnym zrozumieniem i wsparciem dla propozycji nauczycielskiego związku. Nie ma żadnych dobrych argumentów przemawiających za tym, aby pieniądze na pensje nauczycieli nie pochodziły z dotacji docelowej. Dla osób, które nie stykają się z problemami oświaty, oś sporu może wydawać się mglista. Wyjaśnijmy zatem, jaka jest różnica pomiędzy obowiązującymi dziś przepisami a propozycjami ZNP.

Continue reading „Nauczyciele w Sejmie ponownie walczą o swoją przyszłość”

Please follow and like us: