Wstąp do PPS Niepodległość

Jeśli chcesz wstąpić do PPS Niepodległość zapoznaj się co Regulamin PPS Niepodległość (czytaj) mówi o prawach i obowiązkach członka.

Jeśli wyrażasz wolę wstąpienia do naszego stowarzyszenia, wypełnij poniższą deklarację:


F O R M U L A R Z


D A N E O S O B O W E

D A N E K O N T A K T O W E

I N F O R M A C J E O K A N D Y D A C I E

Z G O D Y